• De sekswerker mag ten alle tijden een client weigeren.
 • De sekswerker mag ten alle tijden een bepaalde seksuele handeling afwijzen.
 • De sekswerker mag onder geen enkele omstandigheden verplicht worden tot onveilige seks.
 • Geen toegang voor client jonger dan 18 jaar.
 • Sekswerkers kunnen alleen een kamer huren wanneer zij ouder zijn dan 21 jaar.
 • Vergunninghouder of beheerder mag ten alle tijden om legitimatie vragen.
 • Roken is niet toegestaan in de seksinrichting.
 • De sekswerker mag niet verplicht worden gesteld alcohol of drugs te gebruiken.
 • Binnen het aanbod van seksuele dienstverlening wordt allen gewerkt volgens de hygiëne richtlijnen voor seksinrichtingen.
 • De vergunninghouder of beheerder kan zonder opgave van reden mensen de toegang ontzeggen.
 • De vergunninghouder of beheerder dient bij aanvang van de werkzaamheden van de sekswerker mede te delen dat haar ten alle tijden de mogelijkheid.
  geboden wordt om haar te laten onderzoeken op SOA’s door de GGD.
 • De vergunninghouder of beheerder dient ten alle tijden toegang te verlenen aan de gezondheidsvoorlichters van de GGD en om de sekswerkers de gelegenheid te geven met de gezondheidsvoorlichters in contact te komen.  Houserules

 • The sexworker can deny a customer anytime.
 • The sexworker can reject a particular sexual act.
 • The sexworker can’t be forced under any circumstances to have unsafe sex.
 • No admittance for clients under the age of 18 years.
 • Sexworkers can only rent a room if they are older than 21 years.
 • The licensee or manager can ask for identification at any time.
 • Smoking is not allowed in the building.
 • The sexworker cannot be required to use alcohol or drugs.Within the supply of sexual services only according to the hygiene guidelines for sex establishments.
 • The licensee or manager can deny people access without giving a reason.
 • The licensee or manager must communicate at the start of the activities of the worker that it is provided at all times there is the possibility to let her examine STD’s by the GGD.
 • The licensee or manager should provide at all times the access to the health officers of the Public Health Service and give the workers the opportunity to get in touch with health educators.